06.06.2016.

Zivot je krenuo dalje.

Završit ću našu priču sa jednim "moglo je biti ali nije". I ko zna, kad se sretnemo, pričat ćemo o nama kroz šalu, možda, mada nijednom od nas dvoje neće biti smiješno u dubini duša. A onda, jednog jutra, shvatit ćeš, baš kao i ja, da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smiješno, već tužno. Nedostajat će mi ona tvoja druga strana da upotpuni mozaik moje životne priče.,,,